måndag 11 april 2011

Skapelsens herrar!!

En 16-årig planta, som önskar ett manligt stöd under de kommande levnadsåren, söker genom denna annons sin lycka i en intelligent, ung man utan mustascher. Medicinare, ingenjör och kägmästare ha företräde, vilket dock icke bör avskräcka andra som uppfylla nämnda villkor.  Svar till >FUNI CHOKLAD-LiLL<, Dagens Nyheters Huvudkontor.

[modde grejj..]Fatta hur fult det låter? 
Med det sagt ska jag plugga modersmål resten av dagen!  
& varför ska det alltid vara fint väder då man ska börja plugga?! WHY?


1 kommentar: